Klargörande avseende IPO-planer

Triboron International AB har tidigare kommunicerat avsikten att marknadsnotera bolagets B-aktie. Denna plan ligger fast.

Triboron International AB är väl förberett för att kunna genomföra en IPO med notering på Nasdaq First North under våren 2019. Exakta tidpunkten för detta är beroende såväl interna som externa faktorer och de senare ligger utanför bolagets kontroll exempelvis förutsättningarna på aktiemarknaden. Bolaget arbetar vidare med frågan och kommer återkomma med information så snart det är aktuellt.