Triboron tecknad distributionsavtal med Future2Green BV

Pressmeddelande
29 januari, 2018

Det gröna teknologiföretaget Triboron International har tecknat ett tioårigt distributionsavtal med Future2Green angående rättigheterna att marknadsföra och sälja Triborons produkt för tvåtaktsmotorer, som både sparar bränsle och minskar utsläppen av koldioxid. Avtalet har ett beräknat värde på 50-100 miljoner kronor.

Det paneuropeiska distributionsavtalet täcker in Tyskland, Holland, Belgien, Luxemburg, Österrike och Schweiz. Future2Green kommer att leverera Triborons Two Stroke Formula till återförsäljare, professionella användare och konsumenter.

Samarbetet med Future2Green är en utmärkt plattform för att göra vår tvåtaktsprodukts unika fördelar tillgänglig för europeiska användare av fordon och maskiner med tvåtaktsmotorer. Detta är en marknad som kommer att förbli stark i en överskådlig framtid, framför allt på den professionella sidan, säger Pär Krossling, COO Commercial Operations vid Triboron.

– Med Triborons produkter i sortimentet ger vi tvåtaktsanvändare möjligheten att minska sitt miljöavtryck och möta strängare lagkrav på motorerna utan att kompromissa med prestandan, säger Future2Greens vd Chris Snijder, CEO.

Triborons Two-Stroke Formula, som ersätter oljeinblandningen i tvåtaktsmotorer, interagerar med metallytorna inne i motorn och bildar ett lager av tribofilm som minimerar friktionen, optimerar prestandan och skyddar mekaniska delar från slitage.

Utöver en betydande minskning av bränsleförbrukningen och CO2 utsläppen på minst 10 procent ger användningen av Triboron även en 25-procentlig utsläppsminskning av de skadliga ämnena kolmonoxid (CO) och kolväten (HC).

Avtalet med Future2Green är nästa nyhet efter det samarbete med den den europeiska biobränsledistributören och producenten Future Fuels som nyligen presenterades av Triboron. Future Fuels kommer att importera Triborons teknologi, integrera den i sina biobränslen och marknadsföra produkterna till sin växande internationella kundbas. Avtalet ger även Triboron rätten att importera och distribuera Future Fuels produkter i Sverige och Norge.

Om Triboron International AB

Triboron International AB är ett grönt teknologiföretag, grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Genom att reducera friktion, öka effektiviteten och spara pengar tillför Triborons patenterade teknologi och process värde i industriella applikationer utan de negativa egenskaperna hos tidigare borbaserade produkter. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränsl

About Future2Green

Future2Green är ett nytt holländskt företag, grundat av ägaren till en stor nätbaserad tvåtaktsexpert. Future2Green anser att Triborons redan tillgängliga teknologi kan ge direkta miljöfördelar i tvåtaktsmotorer utan behov av några tekniska modifieringar. Motorerna kommer att få en bättre, renare och mer effektiv gång. Triboron Two Stroke Formula är den nya standarden för tvåtaktsmotorer. www.future2green.eu