Triboron blir svensk distributör för Future Fuels

Det gröna teknologiföretaget Triboron Internationals banbrytande samarbetsavtal med den europeiska biobränsledistributören och producenten Future Fuels inkluderar rätten att importera och distribuera Future Fuels produkter i Sverige och Norge.

Importrättigheterna, med en beräknad initial volym av 20 miljoner liter per år, är en del av det tioårsavtal som innebär att Future Fuels kommer att importera Triborons teknologi, integrera den i sina biobränslen och marknadsföra produkterna till sin växande internationella kundbas.

Triboron kommer även att importera produkter från Future Fuels som innehåller Triborons teknologi och marknadsföra dessa lokalt i Sverige och Norge.

– Att sälja Europas bästa fossilfria bränslen i Skandinavien är ett perfekt sätt att lyfta fram vår effektivitetshöjande teknologis unika kvaliteter. Vår strategi är att sälja nyckelfärdiga lösningar till transportföretag och industrier som vill minimera sitt miljöavtryck, säger Pär Krossling, COO Commercial Operations vid Triboron.

– Future Fuels strategi är att ta fram världens bästa biobränslen, både när det gäller rena och blandade alternativ. Genom att samarbeta med Triboron International AB får vi en kraftfull plattform för en framgångsrik försäljning av våra produkter i Skandinavien, säger Future Fuels vd Germ Wiersma.

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad teknologi för att minska mekanisk friktion. Använt i bränslen, oljor och fetter ger Triboron betydande fördelar, både när det gäller mekanik, miljö och ekonomi.

Utöver en minskning av bränsleförbrukning och avgasutsläpp bidrar Triborons överlägsna bakteriekontroll till att bibehålla bränslets kvalitet. Teknologin skyddar dessutom mekaniska komponenter från slitage, rengör injektorer och motverkar rost.

– Eftersom vår teknik har samma exceptionella smörjning- och skyddseffekter även när den blandas med biobränslen är den perfekt för Future Fuels produkter, säger Thomas Lindskog , VD i Triboron.

Om Triboron International AB

Triboron International AB är ett grönt teknologiföretag, grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Genom att reducera friktion, öka effektiviteten och spara pengar tillför Triborons patenterade teknologi och process värde i industriella applikationer utan de negativa egenskaperna hos tidigare borbaserade produkter. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Om Future Fuels Wholesale BV

Future Fuels Wholesale vill sprida kunskap och erfarenhet när det gäller att leverera och använda högkvalitativa rena och blandade biobränslen från förnybara källor. För att göra detta samarbetar företaget med utvalda partners. Målet är att skapa ett internationellt logistiknätverk för framtidens bränslen.