Nyemissionen i Triboron avslutad och nytt kapital för fortsatt expansion säkerställt

Pressrelease
12 February, 2018

Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission om maximalt 3 000 000 aktier av serie B, motsvarande en emissionslikvid om högst 24 000 000 kronor. Syftet med emissionen var att säkerställa kapital för fortsatt expansion men samtidigt även bredda ägandet i Bolaget inför planerad listning på First North vid Nasdaq Stockholm under hösten 2018.

Bolaget tillfördes genom emissionen cirka 600 nya aktieägare och drygt 16 500 000 kronor före sedvanliga emissionskostnader, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 %.

 

VD Thomas Lindskog i en kommentar

Genom emissionen har vi säkerställt kapital för fortsatt expansion samtidigt som vi breddat ägandet i Bolaget inför höstens planerade listning på First North vid Nasdaq Stockholm. Nu ligger fokus på att utveckla våra samarbeten med t.ex. Future Fuels som betyder att Triborons teknologi integreras i deras bränslen. Avtalet löper under tio år och betyder fullt utbyggt cirka 40-50 MSEK i årlig omsättning för oss. Sedan har vi distributionssätten av Future Fuels bränslen i Norden där vi är nära att träffa avtal med en passande partner för distribution. Vi har även avtalet med Future2green som jobbar med tvåtaktsbränslen. Även här har vi träffat ett tioårigt avtal. Vi går en spännande framtid tillmötes som vi också ser an med tillförsikt.

För mer information, vänligen kontakta: Thomas Lindskog, VD Triboron International AB (publ) Tel; 08-643 10 00, E-post: thomas.lindskog@triboron.com

 

Kort om Triboron

Triboron International AB (publ) ”Triboron” har under tio års tid utvecklat en unik bränsleteknologi för alla typer av förbränningsmotorer. Utvecklingen har gått från att ursprungligen vara en innovativ produkt tänkt för speciella applikationer inom racing till att vara en verifierad patenterad teknologi för en industriell massmarknad. Bolagets styrelse, ledning och ägare utgörs av industriellt erfarna personer med mycket god erfarenhet av storskaliga industriella projekt. Bolagets produkter har i verifierade laboratorieförsök och mer än 10 miljoner driftstimmar i fält, visat sig åstadkomma bränslebesparingar på mellan 3-5 % och Bolaget avser nu att inleda en bred internationell lansering. Fossila bränslen, biobränslen och tillsatsteknologier utgör världens största marknad och den årliga konsumtionen bara i Sverige är ca 10 miljoner m3. För mer information: www.triboron.com