Nyemission i Triboron – den svenska teknologin för snabb minskning av koldioxidutsläppen

Pressrelease
19 January, 2018

Triboron International AB, vars patenterade teknologi kan minska bränsleförbrukningen i alla fordon med 3-5 procent, tar nu nästa steg i sin spännande utveckling genom att bredda ägandet via en publik nyemission.

Vår patenterade teknologi är förmodligen den snabbaste och mest kostnadseffektiva vägen till att minska klimatutsläppen från en förbränningsmotor. Den kan spela en huvudroll i jakten på att nå framtidens miljökrav och hjälpa alla fordonsägare att spara både bränsle och pengar, säger Triborons vd Thomas Lindskog.

Triboron International AB är ett grönt teknologiföretag, grundat och styrt av ledande svenska industrialister och uppbackat av forskningsexpertis i världsklass. Nyemissionen på 24 miljoner kronor är ett första steg mot den planerade noteringen av Triborons aktier på First North vid Nasdaq Stockholm under hösten 2018.

Målet är att vi inom fem år ska ha en årlig omsättning på över 500 Mkr och en tillväxt om cirka 20 procent per år, säger Tomas Lindskog.

Efter omfattande forskning i samarbete med bland annat Chalmers och Ångströmlaboratoriet i Uppsala, har Triborons teknologi utvecklats till en vätska med extremt goda smörjegenskaper i alla typer av motorer.

Inblandad i bränslet minskar Triborons teknologi den mekaniska friktionen. Utöver lägre förbrukning minskar den även slitaget på mekaniska delar, håller injektorer rena och skyddar mot korrosion.

En generell minskning av bränsleförbrukningen med 3-5 procent motsvarar utsläpp från från mellan 195 000 och 325 000 bilar. I ett globalt perspektiv är potentialen mångdubbelt större, säger Thomas Lindskog. Han tillägger:

Elbilar har för små volymer för att effektivt minska de globala utsläppen av koldioxid i ett kort perspektiv. Att hitta teknologier som ger snabbt resultat i den dominerande flottan av förbränningsmotorer är ett viktigt steg för att nå framtidens nationella och internationella miljökrav. Det är här vi kommer in i bilden.

Den ekonomiska potentialen är stor för kommersiella transportföretag med pressade kostnader. Triboron samarbetar t ex med Carrier.

Carrier har i egna fälttester med vår produkt uppnått en bränslebesparing på cirka 10 procent. Nu har man produkten som standard i alla sina lätta lastbilar. Mycket talar för att de inför det i hela sin flotta, säger Thomas Lindskog.

Future Fuels i Nederländerna har beslutat sig för att integrera teknologin i sina biobränslen. Ett stort steg i vår strategi att integrera vår teknologi direkt hos bränslebolagen.

Alla bolag strävar efter att reducera sin bränsleförbrukning och visa att de bidrar till att minska växthusgasutsläppen. Detta kommer också att driva efterfrågan på fossilfria bränslen, vilket gör Triborons teknologi ännu mer eftertraktad, säger han.

Fakta om nyemissionen:

Aktie: B-aktier i Triboron International AB (publ)
Emissionsbelopp: 24 MSEK
Teckningskurs: 8 kronor per aktie
Sista teckningsdag: 5 februari 2018

Läs mer!