Cookie Policy

Denna cookie policy beskriver hur Triboron International AB, organisationsnummer 556939–1484 med adress Gunnebogatan 34, SE-163 53 Spånga, (”vi” eller ”oss”) använder cookies på http://www.triboron.com (”Hemsidan”).

1. VAD ÄR EN COOKIE OCH VAD BESTÅR DEN AV?

Cookies är små textfiler som sparas i minnet på din dator eller mobila enhet när du besöker en hemsida. Cookies hjälper en hemsida komma ihåg din enhet för ditt nästa besök, ger dig tillgång till vissa funktioner på hemsidan och/eller kan registrera hur du interagerar med webbsidan.

Det finns även andra metoder så som pixeltaggar, beacons/webbfyrar, och webtaggar, som kan ha samma eller snarlika funktion som cookies. Dessa kan användas för marknadsföringssyften och webbsideutveckling, eller att möjliggöra riktad marknadsföring. Ett vanligt användningsområde för pixeltaggar är att räkna antalet klick på en webbannons, och dela den informationen med marknadsföringsbyråer eller annonsköpare. I denna cookiepolicy använder vi termen ”cookies” för cookies och samtliga liknande metoder.

2. VILKA SORTERS COOKIES ANVÄNDER VI?

Vår Hemsida skapar cookies som lagras på din enhet. Dessa kallas för ”förstaparts-cookies”, eftersom de kommer direkt från oss.

Funktionalitetscookies

Dessa cookies är väsentliga för Hemsidans funktionalitet och generellt behandlar ingen information som kan användas för marknadsföring. Hemsidan kan inte fungera utan dessa cookies.

Sessionscookies

Dessa cookies används för att underlätta din navigering av Hemsidan. Information om dina tidigare besök och val som du gjorde på Hemsidan inkluderas i cookiefilen.

Analyscookies

Dessa cookies används för att hjälpa oss förstå hur Hemsidan används och vad vi kan göra att förbättra den.

Vi använder också cookies från andra och tredje parter. Som namnet antyder så är det andra och tredje parter som skapar dessa och via vår Hemsida sparar dem på din enhet.

För dessa cookies gäller de integritetspolicys som den tredje parten själv har uppställt. För information om dessa cookies och hur du tackar nej till dem hänvisar vi till den tredje partens egna information, nedan:

Google Analytics

Google Analytics Cookie Usage

Den insamlade informationen kan inte för sig självt användas för att identifiera någon av våra användare, men om den kombineras med andra uppgifter kan detta vara möjligt. I den mån som informationen vi samlar in är att anse som personuppgifter är vår integritetspolicy tillämplig.

3. INFORMATION OM VÅRA COOKIES

Nedan följer en beskrivning av de cookies som vi använder, följt av anvisningar hur du ska göra om du vill motsätta dig vårt användande av cookies.

Local Cookies

4. DITT SAMTYCKE FÖR COOKIES

Personuppgiftsbehandlingen som sker genom cookies baseras på ditt samtycke som laglig grund. Det innebär att du har ett val att tillåta eller avböja några eller alla cookies utöver funktionalitetscookies. Dessutom tillåter de flesta webbläsarna att man i inställningarna ställer in så att cookies blockeras, eller att man meddelas när cookies skickas till ens enhet.

För att ta granska och/eller bort redan sparade cookies använder man sin webbläsare, och tillvägagångssättet varierar efter vilken webbläsare som man har. De vanligaste webbläsarna publicerar instruktioner för hur användarna kan hantera cookies.

Om cookies avaktiveras, raderas eller blockeras kan Hemsidan sluta fungera som den är tänkt att fungera, och de val och inställningar som du har gjort kommer att försvinna. Eftersom att cookies skickas till den enhet man använder för att besöka Hemsidan så behöver man hantera cookies på alla sina enheter var för sig.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till vårt användande av cookies. Detta gör du genom att kontakta oss enligt nedan för att motsätta dig användningen av dem.

Vill du läsa mer om dina rättigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen läs vår Integritetspolicy http://www.triboron.com/sv/terms-of-use/#Integritetspolicy

5. KONTAKTA OSS

Om du har frågor angående vår cookie-policy kan du kontakta oss här: info@triboron.com

Personuppgiftspolicy

Vem är vi?

Triboron International AB organisationsnummer 556939-1484 med adress Gunnebogatan 34, SE-163 53 Spånga (“Triboron” “vi” eller “oss“). Vi är ett miljöteknikföretag med en patenterad tribologiteknologi och process.

Triborons mål med denna Personuppgiftspolicy är att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter på ett transparent sätt samt beskriva hur du kan utöva dina rättigheter. Denna Personuppgiftspolicy gäller för användning av www.triboron.com (“Hemsidan“), och för dig som är i kontakt med oss, exempelvis i egenskap av anställd hos en leverantör eller kund.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Vi samlar in och använder följande personuppgifter för att leverera och upprätthålla ändamålsenliga avtal samt leverera vår hemsida:

 1. (a) namn;
 2. (b) e-postadress;
 3. (c) telefonnummer;
 4. (d) företag som du är anställd på och din roll på företaget, och;
 5. (e) IP-adress.

Vänligen notera att vi inte kan tillhandahålla Hemsidan eller upprätthålla kontakt med dig om du inte tillhandahåller oss personuppgifter enligt ovan.

När du använder Hemsidan kommer viss information att inhämtas automatiskt, inklusive:

 1. (a) information om din användning av Hemsidan;
 2. (b) teknisk data, vilket kan inkludera det URL genom vilket du får åtkomst till Hemsidan, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem, och;
 3. (c) telefonnummer;
 4. (d) lokaliseringsuppgifter.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN OCH LAGLIG GRUND

Vi kommer behandla informationen ovan för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

 1. (a) för att kontakta potentiella och existerande leverantörer, kunder och partners, baserat på vårt berättigade intresse att skicka svar till ditt meddelande;
 2. (b) för att kunna uppfylla vårt avtal med din arbetsgivare och baserat på vårt berättigade intresse att hålla kontakt med nyckelpersoner hos våra kunder och leverantörer;
 3. (c) för att informera dig om våra uppdateringar och nyheter i vår verksamhet, baserat på vårt berättigade intresse att hålla dig uppdaterad om oss;
 4. (d) för att förbättra och utveckla våra tjänster och produkter och nya tjänster och produkter baserat på vårt berättigade intresse att erbjuda dig och ditt företag aktuella produkter och att utveckla nya produkter och tjänster som tillgodoser dina önskemål;
 5. (e) För att analysera din användning av Hemsidan och för att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Hemsidan, baserat på vårt berättigade intresse att upprätthålla en hemsida med information om oss;
 6. (f) för att verkställa avtalsvillkor, inklusive att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och också om nödvändigt tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet baserat på vårt berättigade intresse att skydda vårt företag, våra Tjänsteanvändare och annan tredje part; och
 7. (g) för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

För behandling av aktiviteter som grundar sig på vårt berättigade intresse har vi gjort en avvägning mellan vikten av vårt berättigade intresse och vad personuppgiftsbehandlingen innebär för dina intressen och din rätt till privatliv, och kommit fram till att vårt berättigade intresse kan utövas utan ett intrång i din rätt till privatliv som förhindrar personuppgiftsbehandlingen.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter och uppfylla avtal, såvida det inte finns en juridisk skyldighet att lagra personuppgifterna längre.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi överför inga personuppgifter utanför EU/EES.

COOKIES

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som cookies, beacons och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet). För information om hur vi använder teknologi och analysverktyg och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen se vår Cookie Policy (tillgänglig här http://www.triboron.com/sv/about/terms-of-use/#cookies).

SOCIALA PLUG-INS

När du använder en Hemsida som tillhör oss på vilken en social plug-in (som t.ex. en gillaknapp) är implementerad, kommer din webbläsare att etablera en direkt länk till Facebooks och LinkedIn (”Social Plug-in”) och kommer att överföra följande data till den Sociala Plug-in som är aktuell:

 1. (a) datum och tid för ditt besök;
 2. (b) Internet-adressen/URL för adressen som du för tillfället besöker;
 3. (c) din IP-adress;
 4. (d) din webbläsare;
 5. (e) ditt operativsystem;
 6. (f) ditt användarnamn om du är en registrerad användare av Social Plug-in och, om tillämpligt, ditt för- och efternamn, och;
 7. (g) om du använder en plug-in, den information som du använt denna specifika plug-in för.

Vi vill särskilt notera att vi inte har något inflytande över data som en Social Plug-in samlar in med hjälp av en plug-in och avseende sådan data får vi hänvisa till personuppgiftspolicyn för respektive Social Plug-in. Vänligen informera dig om varje Social Plug-in och särskilt om syftet för och omfattningen av insamling av uppgifter och dina rättigheter i detta avseende, samt alternativa inställningar för att skydda din information och integritet.

Det är dock möjligt att förhindra användningen av cookies genom inställningar i din webbläsare. I tillägg därtill då är det även möjligt att blockera sociala plug-ins med add-ons för din webbläsare.

LEGALA FÖRFRÅGNINGAR OCH FÖREBYGGANDE AV SKADA

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (så som husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag.

Detta kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför den EU eller ESS, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i denna jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder.

Information som vi erhåller om kan användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policys, eller annars för att förebygga skada.

ÖVRIGA SAKER DU BEHÖVER VETA

Länkar till andra hemsidor

Du bör vara medveten om att när du besöker vår Hemsida kan du hänvisas till andra hemsidor där deras insamlande av personuppgifter ligger utanför vår kontroll. Personuppgiftspolicyn på deras hemsidor kommer att styra hanteringen av informationen som inhämtas från dig.

Länkar till andra hemsidor

Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta uppfylla avtal med kunder och leverantörer. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi lämnat i denna personuppgiftspolicy.

Dina rättigheter enligt EU-lagstiftning

Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du kan när som helst motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter avseende direkt marknadsföring. Du kan även dra tillbaka ditt samtycke.

Om behandlingen är baserad på den legala grunden samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du kan få de personuppgifter du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, vänligen kontakta oss på följande adress: info@triboron.com. För att försäkra oss om att du erhåller ett skyndsamt svar, vänligen ange ditt fullständiga namn i ditt meddelande och, om tillämpligt, din adress, användarnamn och den e-postadress som användes vid registrering. Observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran kan behandlas.

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du skicka ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet för dataskydd. Du kan hitta mer information om lokala dataskyddsmyndigheter genom att klicka på följande länk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

Om vi ändrar något i denna personuppgiftspolicy meddelar vi dig via Hemsidan. Om ditt samtycke krävs på grund av förändringarna, kommer vi utifrån omständigheterna att skicka ett meddelande till dig och be om ditt samtycke i enlighet med gällande lag.