Slitage

En studie av Ångströms Tribomaterialgrupp vid universitetet i Uppsala resulterade i minskad friktion och slitage med Triborons tvåtaktstillsats i bränslet.

Friktionsminskning

Friction Reduction

Slitage

Åldrandet av katalysatorn är normalt efter 50,000 km av accelererad körning, med utsläppsnivåer långt under den lagliga gränden (Euro 4) Inga motorfel påvisades under testet.