Bränsleförbrukning tvåtaktsmotorer

En enda procent Triboron i bränslet ger betydande utsläppsminskningar av kolmonoxid (CO), kolväten (HC) och koldioxid (CO2). Detta understryker teknologins potential för att förbättra luftkvaliteten i hårt trafikerade stadsmiljöer med stora moped- och motorcykelbestånd.

Tester med en motor av typen Stihl MS181 som genomfördes av det svenska institutet SP resulterade i en 25-procentlig minskning av HC- och CO-utsläppen med Triborons tvåtaktstillsats i bränslet i stället för syntetolja av standardtyp. Bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen minskade med 20%.