Bränsleförbrukning stationära generatorer

Tester i två stationära generatorer resulterade i en ännu högre förbrukningsminskning med Triboron i bränslet. Testerna omfattade dieseldrivna generatorer i två olika storlekar, med och utan Triborons teknologi, på tre konstanta effektnivåer under fem timmar långa deltester.

De genomsnittliga bränslebesparingarna i de två generatorerna blev 8,6% respektive 12% med Triboron i bränslet.