Triborons teknologi

En banbrytande upptäckt

Bor (B) är ett kemiskt grundämne med atomnummer 5 och vissa Borföreningar har exceptionellt goda smörjegenskaper. Triborons stora tekniska genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av Bor till en klar, stabil vätska. Vi är ensamma i världen med detta och stabiliteten är en unik fördel som möjliggör industriell distribution och användning. Riskerna för hopklumpning och sedimentering, som är nackdelarna med liknande produkter på marknaden, är eliminerade. Vår Borförenings upplösningsförmåga har verifierats i tester vid Chalmers Tekniska Högskola under 2014.

Triboronteknikens omedelbara effekter kan snabbt bidra till en bättre miljö. Detta är förmodligen den snabbaste och mest kostnadseffektiva vägen för att minska klimatpåverkande utsläpp. Triborons teknologi kan användas i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon, från motordrivna verktyg, skotrar och bilar till stora stationära generatorer, lastbilar och fartyg. Teknologin samverkar med metallytor och bildar en tribofilm som minimerar friktion med en extrem tryckfunktion (EP).

Tribofilmen förhindrar att värme, fukt och syraprekursorer påverkar metallkomponenterna, så att en oxideringsprocess inte börjar eller accelererar. En studie av ytorna i svepelektronmikroskop (SEM) och energidispersiv röntgenspektrometer (EDS) visar att Boret bildar en stark kemisk film som inte försvinner vid tvättning. Det krävs endast små tillskott av Triboron för att bibehålla den friktionsminskande effekten över tid.