Marknadspotential

Lågkostandsteknologi med enorm potential

Övergången till biobränslen har visserligen börjat, men fossila bränslen kommer att spela en fortsatt nyckelroll för att möta jordens växande energibehov i takt med att befolkningstillväxten och urbaniseringen ökar. Detta innebär att Triboronteknologins miljöprestanda har en enorm marknadspotential i jakten på att möta de internationella målen att minska CO2-utsläppen med 75% till år 2030.

Triboron, som fungerar lika bra tillsammans med fossila bränslen (bensin & diesel) som biobränslen (biodiesel, metanol och etanol), kan därmed möjliggöra en uthållig övergång från traditionella till nya transportalternativ. Teknologin är extra lämpad för att göra fossilfria bränslen konkurrenskraftiga.

Om man även väger in människors ökande miljömedvetandet är potentialen enorm för denna enkla teknologi som ger betydande storskaliga utsläppsminskningar av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC) till en mycket låg investeringskostnad.

En fullskalig implementering av Triborons teknologi både inom jordens 1,3 miljarder fordon och i kraftverk och fartyg skulle ge en omedelbar, uthållig effekt utan något som helst behov av att förnya själva fordonen eller maskinerierna. De ekonomiska fördelarna för ägare och konsumenter är också exceptionellt positiva. Varje krona som läggs på att köpa Triboron resulterar i en bränslebesparing värd tre kronor.