Friktion & Tribologi

En tredjedel av bränslet går åt till friktion

Friktion är kraften som strävar efter att motverka den relativa rörelsen mellan två ytor som är i kontakt med varandra. När de två ytorna rör sig i förhållande till varandra omvandlar friktionen rörelseenergi till värmeenergi.

Friktion är en av komponenterna inom tribologi, som är vetenskapen om ytor i glidande eller rullande kontakt. Detta omfattar friktion, smörjning och nötning. I tribologin möts den mekaniska ingenjörskonsten och materialvetenskapen.

En internationell rapport (Tribology International 47, 2012) uppskattar att en tredjedel av bränsleförbrukningen i en vanlig förbränningsmotor går åt till friktion. Cirka hälften av dessa friktionsförluster sker i motorn och transmissionen. I reella tal innebär detta att genomsnittsbilen använder 300 liter bränsle om året för att övervinna friktion. Omräknat till globala siffror talar vi om enorma 230 miljarder liter bränsle.

Triboronteknologins unika förmåga att minska dessa friktionsförluster skulle ge omedelbara och uthålliga bränslebesparingar och därmed minskad miljöpåverkan från fordon och maskiner som drivs med förbränningsmotorer.