Forskningspartner

Triboron har etablerat ett partnerskap med Ångströms Tribomaterialgrupp vid universitetet i Uppsala som gäller forskning inom friktion och tribologi. Samarbetet inkluderar stöd av en doktorandtjänst och resultatet från de första testerna presenterades vid Leeds-Lyon Tribologi-symposiet i september 2015. Bland annat visade de att en användning av Triborons teknologi ger en friktionsminskning med upp till 50%.