Företagsledning & Affärskontakter

Thomas Lindskog

VD

thomas.lindskog@triboron.com
Phone +46-70-247 99 99

Pär Krossling

Kommersiellt ansvarig (COO) och vice VD

par.krossling@triboron.com
Phone +46-70-819 64 66

Thomas Lindskog

Teknikansvarig (CTO)

thomas.lindskog@triboron.com
Phone +46-70-247 99 99

Magnus Undén

Teknisk expert & Innovatör

magnus.unden@triboron.com
Phone +46-70-63 03 060

Kristina Nilsson

Forsknings- och utvecklingsingenjör

kristina.nilsson@triboron.com
Phone: +46-736-45 04 98

Cyrus Djahedi

Forsknings- och utvecklingsingenjör

Cyrus.djahedi@triboron.com
Phone: +46-73-69 98 53