Uppsala Vatten tar täten, Triboron i tanken sänkte förbrukningen med 7%

Sveriges kommuner har med Triborons teknologi ett ypperligt tillfälle att minska sina CO2 avtryck och ta nästa steg i miljöarbetet. I samarbete med vår svenska B2B försäljningskanal Greenproo arbetar vi nu vidare med att hitta kommuner som dels vill tillsätta Triboron direkt i sina fordon, men även de kommuner där vi kan gå direkt in i deras bränsledepåer. De senaste laboratorietesterna som utförts av bla. Ångströms laboratoriet i Uppsala, påvisar en markant minskning i wear and scar på flytande bränslen, friktionsförbättringar, och ser vi på RME och dieselbränslen bränslen så eliminerar vi problemen med bakterietillväxt.


Ljubomir Milic på Uppsala Vatten om de tester som gett upp till 9% minskad förbrukning.

Vi har under en lång tid investerat i vår teknologi med oberoende tester, verifieringar mm. och det stora kommersiella genombrottet kom när Future Fuels i Holland för några månader bestämde sig för att skapa marknadens bästa HVO med ”Triboron inside”.
I och med den milstolpen har arbetet blivit enklare, fler och fler bränsleföretag har hört av sig till oss för att få ytterligare information, säger Christian Franzetti, Sales Executive på Triboron International.
Triboron har som målsättning att bli en standard komponent i samtliga flytande bränslen, och ett steg på vägen dit är givetvis att få konsumenterna att använda teknologin fullt ut, oavsett om det är RME, HVO, Bensin, E85 eller Diesel.

Nyemissionen i Triboron avslutad och nytt kapital för fortsatt expansion säkerställt

Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission om maximalt 3 000 000 aktier av serie B, motsvarande en emissionslikvid om högst 24 000 000 kronor. Syftet med emissionen var att säkerställa kapital för fortsatt expansion men samtidigt även bredda ägandet i Bolaget inför planerad listning på First North vid Nasdaq Stockholm under hösten 2018.  

Bolaget tillfördes genom emissionen cirka 600 nya aktieägare och drygt 16 500 000 kronor före sedvanliga emissionskostnader, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 %.  

 

VD Thomas Lindskog i en kommentar

Genom emissionen har vi säkerställt kapital för fortsatt expansion samtidigt som vi breddat ägandet i Bolaget inför höstens planerade listning på First North vid Nasdaq Stockholm. Nu ligger fokus på att utveckla våra samarbeten med t.ex. Future Fuels som betyder att Triborons teknologi integreras i deras bränslen. Avtalet löper under tio år och betyder fullt utbyggt cirka 40-50 MSEK i årlig omsättning för oss. Sedan har vi distributionssätten av Future Fuels bränslen i Norden där vi är nära att träffa avtal med en passande partner för distribution. Vi har även avtalet med Future2green som jobbar med tvåtaktsbränslen. Även här har vi träffat ett tioårigt avtal. Vi går en spännande framtid tillmötes som vi också ser an med tillförsikt.

För mer information, vänligen kontakta: Thomas Lindskog, VD Triboron International AB (publ) Tel; 08-643 10 00, E-post: thomas.lindskog@triboron.com

 

Kort om Triboron

Triboron International AB (publ) ”Triboron” har under tio års tid utvecklat en unik bränsleteknologi för alla typer av förbränningsmotorer. Utvecklingen har gått från att ursprungligen vara en innovativ produkt tänkt för speciella applikationer inom racing till att vara en verifierad patenterad teknologi för en industriell massmarknad. Bolagets styrelse, ledning och ägare utgörs av industriellt erfarna personer med mycket god erfarenhet av storskaliga industriella projekt. Bolagets produkter har i verifierade laboratorieförsök och mer än 10 miljoner driftstimmar i fält, visat sig åstadkomma bränslebesparingar på mellan 3-5 % och Bolaget avser nu att inleda en bred internationell lansering. Fossila bränslen, biobränslen och tillsatsteknologier utgör världens största marknad och den årliga konsumtionen bara i Sverige är ca 10 miljoner m3. För mer information: www.triboron.com

Triboron tecknad distributionsavtal med Future2Green BV

Det gröna teknologiföretaget Triboron International har tecknat ett tioårigt distributionsavtal med Future2Green angående rättigheterna att marknadsföra och sälja Triborons produkt för tvåtaktsmotorer, som både sparar bränsle och minskar utsläppen av koldioxid. Avtalet har ett beräknat värde på 50-100 miljoner kronor.

Det paneuropeiska distributionsavtalet täcker in Tyskland, Holland, Belgien, Luxemburg, Österrike och Schweiz. Future2Green kommer att leverera Triborons Two Stroke Formula till återförsäljare, professionella användare och konsumenter.

 Samarbetet med Future2Green är en utmärkt plattform för att göra vår tvåtaktsprodukts unika fördelar tillgänglig för europeiska användare av fordon och maskiner med tvåtaktsmotorer. Detta är en marknad som kommer att förbli stark i en överskådlig framtid, framför allt på den professionella sidan, säger Pär Krossling, COO Commercial Operations vid Triboron.

–  Med Triborons produkter i sortimentet ger vi tvåtaktsanvändare möjligheten att minska sitt miljöavtryck och möta strängare lagkrav på motorerna utan att kompromissa med prestandan, säger Future2Greens vd Chris Snijder, CEO.

Triborons Two-Stroke Formula, som ersätter oljeinblandningen i tvåtaktsmotorer, interagerar med metallytorna inne i motorn och bildar ett lager av tribofilm som minimerar friktionen, optimerar prestandan och skyddar mekaniska delar från slitage.

Utöver en betydande minskning av bränsleförbrukningen och CO2 utsläppen på minst 10 procent ger användningen av Triboron även en 25-procentlig utsläppsminskning av de skadliga ämnena kolmonoxid (CO) och kolväten (HC).

Avtalet med Future2Green är nästa nyhet efter det samarbete med den den europeiska biobränsledistributören och producenten Future Fuels som nyligen presenterades av Triboron. Future Fuels kommer att importera Triborons teknologi, integrera den i sina biobränslen och marknadsföra produkterna till sin växande internationella kundbas. Avtalet ger även Triboron rätten att importera och distribuera Future Fuels produkter i Sverige och Norge.

 

Om Triboron International AB

Triboron International AB är ett grönt teknologiföretag, grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Genom att reducera friktion, öka effektiviteten och spara pengar tillför Triborons patenterade teknologi och process värde i industriella applikationer utan de negativa egenskaperna hos tidigare borbaserade produkter. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränsl 

About Future2Green

Future2Green är ett nytt holländskt företag, grundat av ägaren till en stor nätbaserad tvåtaktsexpert. Future2Green anser att Triborons redan tillgängliga teknologi kan ge direkta miljöfördelar i tvåtaktsmotorer utan behov av några tekniska modifieringar. Motorerna kommer att få en bättre, renare och mer effektiv gång. Triboron Two Stroke Formula är den nya standarden för tvåtaktsmotorer. www.future2green.eu

Triboron blir svensk distributör för Future Fuels

Det gröna teknologiföretaget Triboron Internationals banbrytande samarbetsavtal med den europeiska biobränsledistributören och producenten Future Fuels inkluderar rätten att importera och distribuera Future Fuels produkter i Sverige och Norge.

Importrättigheterna, med en beräknad initial volym av 20 miljoner liter per år, är en del av det tioårsavtal som innebär att Future Fuels kommer att importera Triborons teknologi, integrera den i sina biobränslen och marknadsföra produkterna till sin växande internationella kundbas.

Triboron kommer även att importera produkter från Future Fuels som innehåller Triborons teknologi och marknadsföra dessa lokalt i Sverige och Norge.

– Att sälja Europas bästa fossilfria bränslen i Skandinavien är ett perfekt sätt att lyfta fram vår effektivitetshöjande teknologis unika kvaliteter. Vår strategi är att sälja nyckelfärdiga lösningar till transportföretag och industrier som vill minimera sitt miljöavtryck, säger Pär Krossling, COO Commercial Operations vid Triboron.

– Future Fuels strategi är att ta fram världens bästa biobränslen, både när det gäller rena och blandade alternativ. Genom att samarbeta med Triboron International AB får vi en kraftfull plattform för en framgångsrik försäljning av våra produkter i Skandinavien, säger Future Fuels vd Germ Wiersma.

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad teknologi för att minska mekanisk friktion. Använt i bränslen, oljor och fetter ger Triboron betydande fördelar, både när det gäller mekanik, miljö och ekonomi.

Utöver en minskning av bränsleförbrukning och avgasutsläpp bidrar Triborons överlägsna bakteriekontroll till att bibehålla bränslets kvalitet. Teknologin skyddar dessutom mekaniska komponenter från slitage, rengör injektorer och motverkar rost.

– Eftersom vår teknik har samma exceptionella smörjning- och skyddseffekter även när den blandas med biobränslen är den perfekt för Future Fuels produkter, säger Thomas Lindskog , VD i Triboron.

Om Triboron International AB

Triboron International AB är ett grönt teknologiföretag, grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Genom att reducera friktion, öka effektiviteten och spara pengar tillför Triborons patenterade teknologi och process värde i industriella applikationer utan de negativa egenskaperna hos tidigare borbaserade produkter. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Om Future Fuels Wholesale BV

Future Fuels Wholesale vill sprida kunskap och erfarenhet när det gäller att leverera och använda högkvalitativa rena och blandade biobränslen från förnybara källor. För att göra detta samarbetar företaget med utvalda partners. Målet är att skapa ett internationellt logistiknätverk för framtidens bränslen.

Triboron tecknar banbrytande avtal med Future Fuels

Det gröna teknologiföretaget Triboron International får sitt industriella genombrott genom ett samarbetsavtal med den europeiska biobränsledistributören och producenten Future Fuels. Det tioåriga försäljningsavtalet har ett beräknat värde på 40-50 miljoner kronor om året.

Avtalet innebär att Future Fuels kommer att importera Triborons teknologi, integrera den i sina biobränslen och marknadsföra produkterna till sin växande internationella kundbas.

– Vi är mycket nöjda med att Future Fuels har valt Triboron för att förbättra miljöegenskaperna i sina högklassiga biobränslen. Det banbrytande avtalet är resultatet av vår omfattande forskning och systematiska verifiering av Triborons teknologi, säger Thomas Lindskog, vd vid Triboron International.

– Future Fuels strategi är att ta fram världens bästa biobränslen, både när det gäller rena och blandade alternativ. Med Triborons teknologi i vår produktportfölj tar vi ytterligare ett steg före våra konkurrenter. På samma gång ger vi kunderna mervärde i form av lägre bränsleförbrukning och avgasutsläpp samt minskat underhållsbehov på motorerna, säger Future Fuels vd Germ Wiersma.

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad teknologi för att minska mekanisk friktion. Använt i bränslen, oljor och fetter ger Triboron betydande fördelar, både när det gäller mekanik, miljö och ekonomi.

Utöver en minskning av bränsleförbrukning och avgasutsläpp bidrar Triborons överlägsna bakteriekontroll till att bibehålla bränslets kvalitet. Teknologin skyddar dessutom mekaniska komponenter från slitage, rengör injektorer och motverkar rost.

– Eftersom vår teknik har samma exceptionella smörjning- och skyddseffekter även när den blandas med biobränslen är den perfekt för Future Fuels produkter, säger Thomas Lindskog.

Om Triboron International AB

Triboron International AB är ett grönt teknologiföretag, grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Genom att reducera friktion, öka effektiviteten och spara pengar tillför Triborons patenterade teknologi och process värde i industriella applikationer utan de negativa egenskaperna hos tidigare borbaserade produkter. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Om Future Fuels Wholesale BV

Future Fuels Wholesale vill sprida kunskap och erfarenhet när det gäller att leverera och använda högkvalitativa rena och blandade biobränslen från förnybara källor. För att göra detta samarbetar företaget med utvalda partners. Målet är att skapa ett internationellt logistiknätverk för framtidens bränslen.

Nyemission i Triboron – den svenska teknologin för snabb minskning av koldioxidutsläppen

Triboron International AB, vars patenterade teknologi kan minska bränsleförbrukningen i alla fordon med 3-5 procent, tar nu nästa steg i sin spännande utveckling genom att bredda ägandet via en publik nyemission.

Vår patenterade teknologi är förmodligen den snabbaste och mest kostnadseffektiva vägen till att minska klimatutsläppen från en förbränningsmotor. Den kan spela en huvudroll i jakten på att nå framtidens miljökrav och hjälpa alla fordonsägare att spara både bränsle och pengar, säger Triborons vd Thomas Lindskog.

Triboron International AB är ett grönt teknologiföretag, grundat och styrt av ledande svenska industrialister och uppbackat av forskningsexpertis i världsklass. Nyemissionen på 24 miljoner kronor är ett första steg mot den planerade noteringen av Triborons aktier på First North vid Nasdaq Stockholm under hösten 2018.

Målet är att vi inom fem år ska ha en årlig omsättning på över 500 Mkr och en tillväxt om cirka 20 procent per år, säger Tomas Lindskog.

Efter omfattande forskning i samarbete med bland annat Chalmers och Ångströmlaboratoriet i Uppsala, har Triborons teknologi utvecklats till en vätska med extremt goda smörjegenskaper i alla typer av motorer.

Inblandad i bränslet minskar Triborons teknologi den mekaniska friktionen. Utöver lägre förbrukning minskar den även slitaget på mekaniska delar, håller injektorer rena och skyddar mot korrosion.

En generell minskning av bränsleförbrukningen med 3-5 procent motsvarar utsläpp från från mellan 195 000 och 325 000 bilar. I ett globalt perspektiv är potentialen mångdubbelt större, säger Thomas Lindskog. Han tillägger:

Elbilar har för små volymer för att effektivt minska de globala utsläppen av koldioxid i ett kort perspektiv. Att hitta teknologier som ger snabbt resultat i den dominerande flottan av förbränningsmotorer är ett viktigt steg för att nå framtidens nationella och internationella miljökrav. Det är här vi kommer in i bilden.

Den ekonomiska potentialen är stor för kommersiella transportföretag med pressade kostnader. Triboron samarbetar t ex med Carrier.

Carrier har i egna fälttester med vår produkt uppnått en bränslebesparing på cirka 10 procent. Nu har man produkten som standard i alla sina lätta lastbilar. Mycket talar för att de inför det i hela sin flotta, säger Thomas Lindskog.

Future Fuels i Nederländerna har beslutat sig för att integrera teknologin i sina biobränslen. Ett stort steg i vår strategi att integrera vår teknologi direkt hos bränslebolagen.

Alla bolag strävar efter att reducera sin bränsleförbrukning och visa att de bidrar till att minska växthusgasutsläppen. Detta kommer också att driva efterfrågan på fossilfria bränslen, vilket gör Triborons teknologi ännu mer eftertraktad, säger han.

Fakta om nyemissionen:

Aktie: B-aktier i Triboron International AB (publ)
Emissionsbelopp: 24 MSEK
Teckningskurs: 8 kronor per aktie
Sista teckningsdag: 5 februari 2018

Läs mer!

New Ångström research supports Triboron’s extensive laboratory and field tests

New research performed by Elin Larsson, Petra Olander and Prof. Staffan Jacobson at the Ångström laboratory has focused on simplified lab experiments to understand fuel consumption reduction in field tests with boron as a lubricating fuel additive. The new laboratory tests, which were presented in March 2017, support the positive findings in field tests with boron lubricants, such as the Triboron technology. They also demonstrate the potential of boric acid as a fuel additive. All tests with boric acid resulted in friction reductions, at least during parts of the tests. For a specific test method, friction reductions up to 50 per cent were found.

World-class competence sharpens Triboron’s competitive edge

Triboron International is reinforcing its team with world-class competence. The company has recruited three new key members to the team that will enable a large-scale use of the groundbreaking Triboron technology.

Pär Krossling joins Triboron as COO Commercial Operations.

As the previous CEO of GTE Gas Turbine Efficiency, Mr Krossling took the company from a promising energy efficiency solution provider to the leader in its sector. His genuine sales experience in the energy sector combined with an outstanding international network makes Pär Krossling a key resource in Triboron’s commercial development.

Triboron is also reinforcing its technology team by appointing Knut Skaardalsmo, Director of Skaardalsmo Fuel Consulting AS, as Senior Technical Advisor.

Knut Skaardalsmo is one of the leading experts in Scandinavia within the fuel and engine technology disciplines. He holds a Masters degree in Mechanical engineering and has clocked up 25 years of experience at Volvo Cars and Statoil.

“We are very happy to have Knut on board. His unique expertise will be a valuable asset in our aim to promote a large-scale use of our groundbreaking green technology,” says Thomas Lindskog, chief executive of Triboron International.

The company has appointed Cyrus Djahedi, Tech.Lic MsBc, as new Research and Development Engineer at the company’s head office.

Mr Djahedi is a science graduate and engineer with strong skills in biotechnology, chemistry and materials science. After graduating from Linkoping University in 2010, his track records include positions at Stockholm & Lindkoping University and the Royal Institute of Technology KTH & Wallenberg Wood Science Center in Stockholm.

Ångström Tribomaterials Group becomes new research partner.

Already in 2013, the founder of Triboron first met with Prof. Staffan Jacobson at the Ångström laboratory at Uppsala University. The meeting was within the scope of an Academia meet Industry event called AIM Day. A fruitful collaboration was initiated and this has continued until today. Research performed by Petra Olander, Elin Larsson and Jonas Andersson has resulted in a deepened knowledge about the friction behavior of Triboron products. As a result of our strong belief in the value of a deepened scientific understanding of the Triboron technology, our shareholders have agreed to finance a substantial part of the PhD project of Elin Larsson. We are truly looking forward to having the group as a research partner and to the scientific discussions that will follow.

New competence, a start of a new era

Kristina Nilsson is the newest member of the Triboron team. She joined the company in the middle of February 2016 as its first Chief Technical Officer (CTO).

Kristina Nilsson has a master of science in chemical engineering from Uppsala University with a focus on material chemistry and participated in research projects within the field of molecular modeling of proteins on diamond surfaces and high temperature solid state synthesis at Ångström laboratory. Her thesis project was done in collaboration with IBM Research Center in San Jose, US, developing a molecular vehicle for drug transport using polymers. She defended her licentiate thesis at KTH in 2014 regarding the dissolution mechanism of nuclear fuel in contact with ground water assessing the safety of a final repository.

When it comes to experience from the industry, Ms. Nilsson has previously done validation testing in the R&D at Becker Industrial AB and documentation handling at Octapharma. Kristina Nilsson looks forward to changing focus from nuclear fuel to biofuels and fossil fuels.”I hope that I can help to increase the momentum in our efforts to implement a technology that has an enormous potential to make an instant difference in the quest for a sustainable society,” she says.