Triboron inleder samarbete med olje- och gasveteran

PRESSMEDDELANDE
Kista den 15 maj 2019

Triboron inleder samarbete med olje- och gasveteran

Triboron och Sven Eric Zachrisson har idag tecknat avtal gällande försäljnings- och
marknadsföringsinsatser mot den globala olje- & gasmarknaden. Zachrisson har ett långt
förflutet inom petroleumindustrin och har bland annat varit VD och koncernchef för Preem
AB.
Sven Eric Zachrisson, har en civilingenjörsexamen inom Kemisk teknologi från Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm och dessutom en ekonomexamen från Stockholms Universitet. Han var VD
och koncernchef för Preem AB under åren 1992-1996 och arbetade som VD och koncernchef för
Svenska Petroleum Exploration AB 1996-2008. Sedan 2012 arbetar han som fristående rådgivare
inom petroleumindustrin och är också ordförande i Africa Resources AB samt styrelseledamot i
PetroPro AB, Gotland Exploration AB samt HPA Resources AB.

”Jag är väldigt glad att vi har lyckats knyta till oss Sven Eric för att intensifiera våra försäljnings- och
marknadsföringsinsatser mot den globala olje- och gasmarknaden. Hans erfarenhet samt gedigna
kontaktnät i vår bransch är en klar tillgång”, säger Pär Krossling, VD och koncernchef för Triboron.

Sven Eric Zachrisson tillägger, ”Triboron har en fantastisk teknologi, vilket bevisats genom såväl
akademisk forskning som fälttester med otaliga timmar i drift. Det är spännande för mig att få
hjälpa ett svenskt miljöteknikbolag att nå ut till en så viktig marknad som den internationella
drivmedelsmarknaden.”

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 klockan 14:00.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | +46 (0)8 684 211 00 | info@eminova.se
Kontaktinformation:
Pär Krossling, VD | +46 (0)8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Dokument för nedladdning