Klargörande avseende IPO-planer

Triboron International AB har tidigare kommunicerat avsikten att marknadsnotera bolagets B-aktie. Denna plan ligger fast.

Triboron International AB är väl förberett för att kunna genomföra en IPO med notering på Nasdaq First North under våren 2019. Exakta tidpunkten för detta är beroende såväl interna som externa faktorer och de senare ligger utanför bolagets kontroll exempelvis förutsättningarna på aktiemarknaden. Bolaget arbetar vidare med frågan och kommer återkomma med information så snart det är aktuellt.

About Triboron

The Swedish innovation Triboron is a patented, unique technology for reducing mechanical friction. Mixed with the fuel in a modern vehicle Triboron creates a sustainable fuel saving of between 3 and 5 percent. Our major scientific breakthrough is the ability to dissolve a low concentration of Boron into a clear, stable liquid. Triboron captures the full effect of Boron’s documented friction- reducing properties while also protecting mechanical parts from wear and tear. Triboron International AB is founded and governed by a group of leading Swedish industrialists and supported by world-class expertise in the fields of chemistry, combustion technology and energy production.