Triboron International utser ny verkställande direktör

Styrelsen för Triboron International AB har beslutat att utse Pär Krossling 51 till ny VD. Pär, som i dag är bolagets vice VD och operativa chef, har under drygt ett år vid företaget tydligt visat att han med sin erfarenhet och affärsfokus är rätt person att leda Triboron i den kommersiella expansion man nu går in i.

Pär har med sig en gedigen erfarenhet från kvalificerad teknisk försäljning inom energisektorn.

Thomas Lindskog, nuvarande VD och CTO, övergår till rollen som arbetande Vice Styrelseordförande. Thomas behåller även rollen som CTO medan rekryteringen av ny CTO pågår.

Triboron International AB är inne i en tillväxtfas efter en intensiv forskning och utveckling av bolagets unika teknologi för effektivisering av bränslen. Treiboron följer sin plan att under 2018 notera sig på Nasdaq First North.

Styrelsen ser fram mot den fokuserade tillväxtfas som Triboron nu går in i med Pär i ledningen.

Förändringarna trädde ikraft 2018-09-01.

Styrelsen Triboron International AB

Kent Sander
Ordförande

About Triboron

The Swedish innovation Triboron is a patented, unique technology for reducing mechanical friction. Mixed with the fuel in a modern vehicle Triboron creates a sustainable fuel saving of between 3 and 5 percent. Our major scientific breakthrough is the ability to dissolve a low concentration of Boron into a clear, stable liquid. Triboron captures the full effect of Boron’s documented friction- reducing properties while also protecting mechanical parts from wear and tear. Triboron International AB is founded and governed by a group of leading Swedish industrialists and supported by world-class expertise in the fields of chemistry, combustion technology and energy production.