Uppsala Vatten tar täten, Triboron i tanken sänkte förbrukningen med 7%

Sveriges kommuner har med Triborons teknologi ett ypperligt tillfälle att minska sina CO2 avtryck och ta nästa steg i miljöarbetet. I samarbete med vår svenska B2B försäljningskanal Greenproo arbetar vi nu vidare med att hitta kommuner som dels vill tillsätta Triboron direkt i sina fordon, men även de kommuner där vi kan gå direkt in i deras bränsledepåer. De senaste laboratorietesterna som utförts av bla. Ångströms laboratoriet i Uppsala, påvisar en markant minskning i wear and scar på flytande bränslen, friktionsförbättringar, och ser vi på RME och dieselbränslen bränslen så eliminerar vi problemen med bakterietillväxt.


Ljubomir Milic på Uppsala Vatten om de tester som gett upp till 9% minskad förbrukning.

Vi har under en lång tid investerat i vår teknologi med oberoende tester, verifieringar mm. och det stora kommersiella genombrottet kom när Future Fuels i Holland för några månader bestämde sig för att skapa marknadens bästa HVO med ”Triboron inside”.
I och med den milstolpen har arbetet blivit enklare, fler och fler bränsleföretag har hört av sig till oss för att få ytterligare information, säger Christian Franzetti, Sales Executive på Triboron International.
Triboron har som målsättning att bli en standard komponent i samtliga flytande bränslen, och ett steg på vägen dit är givetvis att få konsumenterna att använda teknologin fullt ut, oavsett om det är RME, HVO, Bensin, E85 eller Diesel.

About Triboron

The Swedish innovation Triboron is a patented, unique technology for reducing mechanical friction. Mixed with the fuel in a modern vehicle Triboron creates a sustainable fuel saving of between 3 and 5 percent. Our major scientific breakthrough is the ability to dissolve a low concentration of Boron into a clear, stable liquid. Triboron captures the full effect of Boron’s documented friction- reducing properties while also protecting mechanical parts from wear and tear. Triboron International AB is founded and governed by a group of leading Swedish industrialists and supported by world-class expertise in the fields of chemistry, combustion technology and energy production.