Triboron tecknar banbrytande avtal med Future Fuels

Det gröna teknologiföretaget Triboron International får sitt industriella genombrott genom ett samarbetsavtal med den europeiska biobränsledistributören och producenten Future Fuels. Det tioåriga försäljningsavtalet har ett beräknat värde på 40-50 miljoner kronor om året.

Avtalet innebär att Future Fuels kommer att importera Triborons teknologi, integrera den i sina biobränslen och marknadsföra produkterna till sin växande internationella kundbas.

– Vi är mycket nöjda med att Future Fuels har valt Triboron för att förbättra miljöegenskaperna i sina högklassiga biobränslen. Det banbrytande avtalet är resultatet av vår omfattande forskning och systematiska verifiering av Triborons teknologi, säger Thomas Lindskog, vd vid Triboron International.

– Future Fuels strategi är att ta fram världens bästa biobränslen, både när det gäller rena och blandade alternativ. Med Triborons teknologi i vår produktportfölj tar vi ytterligare ett steg före våra konkurrenter. På samma gång ger vi kunderna mervärde i form av lägre bränsleförbrukning och avgasutsläpp samt minskat underhållsbehov på motorerna, säger Future Fuels vd Germ Wiersma.

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad teknologi för att minska mekanisk friktion. Använt i bränslen, oljor och fetter ger Triboron betydande fördelar, både när det gäller mekanik, miljö och ekonomi.

Utöver en minskning av bränsleförbrukning och avgasutsläpp bidrar Triborons överlägsna bakteriekontroll till att bibehålla bränslets kvalitet. Teknologin skyddar dessutom mekaniska komponenter från slitage, rengör injektorer och motverkar rost.

– Eftersom vår teknik har samma exceptionella smörjning- och skyddseffekter även när den blandas med biobränslen är den perfekt för Future Fuels produkter, säger Thomas Lindskog.

Om Triboron International AB

Triboron International AB är ett grönt teknologiföretag, grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Genom att reducera friktion, öka effektiviteten och spara pengar tillför Triborons patenterade teknologi och process värde i industriella applikationer utan de negativa egenskaperna hos tidigare borbaserade produkter. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Om Future Fuels Wholesale BV

Future Fuels Wholesale vill sprida kunskap och erfarenhet när det gäller att leverera och använda högkvalitativa rena och blandade biobränslen från förnybara källor. För att göra detta samarbetar företaget med utvalda partners. Målet är att skapa ett internationellt logistiknätverk för framtidens bränslen.

About Triboron

The Swedish innovation Triboron is a patented, unique technology for reducing mechanical friction. Mixed with the fuel in a modern vehicle Triboron creates a sustainable fuel saving of between 3 and 5 percent. Our major scientific breakthrough is the ability to dissolve a low concentration of Boron into a clear, stable liquid. Triboron captures the full effect of Boron’s documented friction- reducing properties while also protecting mechanical parts from wear and tear. Triboron International AB is founded and governed by a group of leading Swedish industrialists and supported by world-class expertise in the fields of chemistry, combustion technology and energy production.