Aktieägare

Största ägare per 2018-12-31

Aktieägare A-aktier B-aktier Totalt aktier % röster % ägande
Christian Dahl Services AB 400 000 2 378 524 2 778 524 12,51% 12,81%
Olle Heigard 1 326 800 1 020 780 2 347 580 28,03% 10,84%
Kent Sander 1 342 850 892 380 2 235 230 28,09% 10,32%
Carl Henric Svanberg 1 746 504 1 746 504 3,43% 8,06%
INO3 AB 1 456 805 1 456 805 2,86% 6,73%
Hans Stråberg 1 349 270 1 349 270 2,65% 6,23%
Thomas Lindskog (direkt och via bolag) 1 126 175 1 126 175 2,21% 5,20%
Lidingö Invest & Partners AB 1 114 940 1 114 940 2,19% 5,15%
Henry Sténson 188 320 843 695 1 032 015 5,35% 4,76%
Tommy Lindblom 979 050 979 050 1,92% 4,52%
Övriga 0 5 492 837 5 492 837 10,77% 25,36%
Totalt 3 257 970 18 400 960 21 658 930 100,00% 100,00%