Talentic AB har beviljats undantag av Eminova Partners AB från skyldigheter enligt lock-up avtal

Aktuellt

Talentic AB har beviljats undantag av Eminova Partners AB från skyldigheter enligt lock-up avtal

Erbjudandet till allmänheten att teckna aktier i Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller Bolaget”) inför noteringen på Nasdaq First North b ...

Första handelsdag och klockringning på Nasdaq

Aktuellt

Första handelsdag och klockringning på Nasdaq

Idag välkomnades Triboron International AB (TRIBO B) till Nasdaq First North. Ordförande Kent Sander, VD Pär Krossling samt Leif GW Persson, som inves ...

Handel inleds i Triborons B-aktie på Nasdaq First North den 8 april efter godkänd ansökan

Aktuellt

Handel inleds i Triborons B-aktie på Nasdaq First North den 8 april efter godkänd ansökan

PRESSMEDDELANDE Kista den 1 april 2019 Handel inleds i Triborons B-aktie på Nasdaq First North den 8 april efter godkänd ansökan Triboron Internationa ...

Den snabba vägen till en global CO2-minsking och begränsning av skadliga avgasutsläpp

En storskalig användning av Triborons banbrytande miljöteknologi är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva vägarna till en snabb och uthållig minskning av de globala utsläppen av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC). Triborons teknologi kan spela en huvudroll för att nå det etablerade målet att minska CO2-utsläppen med 75% till år 2030. Triboronteknologin är särskilt lämplig i fossilfria bränslen och ger möjlighet till snabb ökad användning av dessa.


Reducera

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad, unik teknologi för att minska mekanisk friktion. Använd i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon och maskiner ger teknologin såväl mekaniska och miljömässiga fördelar som betydande ekonomiska besparingar.


Spara

Triboron är en billig teknologi som ersätter giftiga och dyra produkter. Vårt stora tekniska genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av Bor till en klar, stabil vätska. Blandat med bränslet i ett modernt fordon ger Triboron en uthållig minskning av bränsleförbrukningen med minst 3-5%. I stationära generatorer minskar förbrukningen ännu mer.


Skydda

Triboron tar vara på den fulla effekten av Borets välkända friktionsminskande egenskaper på samma gång som det bevarar bränslets kvalitet via effektiv bakteriekontroll. Teknologin skyddar även mekaniska komponenter från slitage, gör rent insprutningsmunstycken och motverkar rostbildning. Triboron har utmärkta smörjande och skyddande egenskaper även när det blandas med biobränslen.